Групажен транспорт до Холандия 

Необходимостта от превоз на стоки до различни точки по целия свят нараства всеки ден. Холандия, наред с Испания и Португалия играе ключова роля на световния пазар, поради добре структурираната логистика.

Групажният транспорт до Холандия е една от най-най- търсените услуги на пазара, защото позволява консолидиране на пратки и стоки, което от своя страна води до по- евтин превоз и повече печалби.

Холандия - центърът за световната търговия

Логистиката е комплексна услуга, която изисква професионализъм, знанията и опита, необходими за ефективното планиране и изпълнение на поетите задачи.

В продължение на много векове Нидерландия е център на световната търговия. С два важни европейски мастер-порта: летище Шипхол и пристанище Ротердам, на по-малко от един час разстояние един от друг. Нидерландия е ключов логистичен център за транспортирането на стоки до европейския хинтерланд, което превръща страната в привлекателно място за чуждестранни инвестиции.

Световната търговия се разраства и транспортът на стоки по целия свят продължава да се увеличава, следователно е необходимо логистиката да бъде възможно по-устойчива и ефективна.

 Чрез инвестиране в иновации, секторът на холандската логистика се опитва да разшири капацитета си и да поеме голяма част от европейските товари. Логистиката играе решаваща роля и за почти всички останали сектори: от транспортирането на суровини до крайните продукти. С добавена стойност от 55 милиарда евро годишно и 813 000 служители, секторът на логистиката е силен двигател за нидерландската икономика.

5 важни фактори, поради които Холандия играе ключова роля в глобалната логистична индустрия

1. Свързване на производители и потребители по целия свят

Нидерландия играе ключова роля в глобализираната икономика, като свързва производители и потребители по целия свят чрез комплексна и ефективна логистика. Успехът се основава на комбинация от модерна инфраструктура, доставчици на услуги, с дългогодишен опит и крайбрежно местоположение в сърцето на Европа. Холандия е стратегически разположена на европейското крайбрежие, осигурявайки отличен достъп до европейския пазар на повече от 500 милиона потребители.

2. Пристанище Ротердам & летище Амстердам Шипхол

Ключови фактори са пристанището на Ротердам, най-голямото пристанище в Европа и четвърто по големина в света, а летище Шипхол в Амстердам - ​​основен европейски център за въздушен превоз на товари и пътници. Почти всички световни доставчици на логистични услуги избират Холандия като връзка с Европа, което я превръща  в "Портал за Европа".

3. Високо -класирана инфраструктура

Според Световния икономически форум, качеството на холандската инфраструктура е сред най-добрите в света, осигуряващо отлични съоръжения за морски, въздушен, шосеен и железопътен транспорт. През 2015 г. Холандия се класира  на първо място в целия свят по отношение на качеството на своята инфраструктура за воден транспорт.

4. Разширено използване на информационните технологии

Холандия също така използва широко информационните технологии, за да осигури оптимизирани решения за веригата от доставки в сектори, където времето е критично, като храна и цветя.

5. Устойчивост

Холандия е пионер в развитието на екологично устойчива логистика. Тези и още други предпоставки, превръщат Холандия във важен логистичен център. Страната привлича много бизнес партньори, което от своя страна налага и нуждата качествени спедиторски услуги.

 Иа Транс организира ежеседмично курсове по релация България- Холандия, на изгодни цени и условия.