Групажна линия : България | Испания | Португалия | Холандия  Ежеседмично извършваме групажни линии от и до България, Испания, Португалия и Холандия. Ако имате нужда от международен превоз до някоя от посочените дестинации, то искаме да ви информираме, че сте попаднали на възможно най-подходящото място за целта. ИА ТРАНС ЕООД предлага своите висококачествени и доказани услуги в сферата на тра ...

Превоз на опасни товари АДР / ADR от и за България – Испания За превозването на опасни товари ADR се използва специален транспорт, който може да гарантира тяхната безопасност и тази на околната среда по време на извозването. В зависимост от вида на товара се използва различно превозно средство – камион, микробус или автомобил, който е пригоден спрямо изискванията за безопасност, кои ...

 Превоз на опасни товари АДР / ADR от и за България – Холандия   Извозването на опасни товари в страната и чужбина може да се извършва само от лицензирани и превозвачи, които разполагат с необходимите условия за целта. Те трябва да разполагат със специализиран транспорт и обучени кадри, които да отговарят на изискванията, които са посочени в Законът на България и европейските спо ...

Превоз на опасни товари АДР / ADR от и за България – Португалия   За превозването на опасни товари е необходим специален транспорт, който трябва да покрива всички изисквания, които са упоменати в българското законодателство и Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR. Тях може да ги намерите на сайта на министерството на транспорта. ...