Превоз на товари от и до Португалия Голям брой фирми, специализирани в сферата на логистичните и транспортните услуги в България предлагат комплексни транспортни услуги от и до Португалия. Защо Португалия? Ключов фактор са големите и силно разработени пристанища в Порто и в други курортни градчета. Множество международни фирми разчитат именно на добре изградената инфраструктура, връзки и колоса ...

Транспорт до Холандия – международна логистика Много фирми в България реализират транспортни услуги до Холандия. Най- определяща роля за това има Ротердам – най- голямото пристанище в Европа, пресечна точка на световния стокообмен и търговия. Друга водеща причина за необходимостта от надеждни и качествени логистични услуги до Холандия е това, че макар и малка, страната на вятърните м ...

Международен транспорт и качествени транспортни услуги Иа Транс е фирма, наложила се в сферата на транспортните и спедиторските услуги. Фирмата е със седалище в София, но освен в границите на страната, предлага комплексни спедиторски услуги и на територията на Европа. Сред държавите, до които Иа Транс извършва редовни превози, както на цели, така и на групажни товари са: Италия, Великобритания, ...

  КАЧЕСТВЕНИ ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА Иа Транс ООД е доказано име в сферата на логистичните, транспортни и спедиторски услуги. Екипите на Иа Транс работят, както в пределите на страната, така и извън България. Фирмата организира ежеседмичен транспорт до някои от най-възловите европейски линии. Част от тях включват релациите: България – Португалия – България Българ ...