От създаването през 2010 г., фирма ИА ТРАНС ЕООД полага грижи за навременното и сигурно превозване и съхранение на стоките на своите клиенти. Ние носим отговорност за стриктното товарене, транспортиране и разтоварване.

 

Складовата ни база е позиционирана на удобно и стратегическо място в близост до двете главни магистрали на България: ,,Тракия'' и ,,Хемус'' и на околовръстен път София.Намира се в с. Казичене (бивш стопански двор). Общият размер на склада е 1 200 кв. м. покрита площ. Оборудван със съвременна техника (електронна охранителна система и денонощно наблюдение с видеокамери, обезопасени от гризачи помещения, товаро-разтоварна зона с 3 хидравлични рампи, зона за препакетиране, фолиране и палетизиране на стока), гарантираща опазване на качеството и сигурността на складираните стоки.

 

Услуги, които предлагаме:

* Международен транспорт и спедиция - експресни превози на комплектни и частични товари от и за всяка точка на Европа и Турция.

* Групажен транспорт с максимално бързи срокове на доставка.

* Превоз на товари под температурен режим от -25°С до +25°С, включително и превоз на стоки с кратък срок на годност.

* Превоз на опасни товари от всички класове / ADR/. 

* Вътрешен транспорт - ежедневни групажни и комплектни камиони от и за всяка точка на България.

* Складови услуги - собствен склад - видеонаблюдение и денонощна охрана; логистика; товаро-разтоварна дейност, фолиране, подреждане,  стифиране и претоварване.

* Застраховане - всички видове застраховки - собствен застрахователен брокер /без посредник/

* Предлагаме пълен пакет от услуги за превозването на авиопратки до всяка посочена точка

 

НОВО!!!  ИА Транс ЕООД извършва превоз на хладилни групажни и самостоятелни товари по релация България-Испания-България.

  

 

* Релация: България - Холандия - България 

* Релация: България - Белгия - България

* Релация: България - Франция - България

* Релация: България - Италия - България

* Релация: България - Австрия - България 

* Релация: България - Румъния - България

* Релация: България - Гърция - България

 

 НОВО!!! ИА Транс ЕООД извършва превоз на авиопратки до всяка пожелана от вас точка на света.