Фирмата разполага със собствен автопарк от 15 бр. кoмпозиции, от които 13 бр. влекачи (Евро 4 и Евро 5) и 13 бр. полуремаркета (с брезентна щора,което позволява товарене и разтоварване от всички страни) , от които 2 бр. Мегатрейлър и 2 бр. хенгери за превоз на високообемни стоки и 3 бр. хладилни ремаркета (фургони) с двутемпературен режим. Всички влекачи са оборудвани с GPS система за проследяване.