“ИА ТРАНС“ЕООД е специализиран доставчик на транспортни услуги, като основната дейност на фирмата е съсредоточена върху осъществяването на превоз на групажни товари на територията на Европа. Всяка седмица от България до Испания, Португалия и Холандия реализираме превоз на групажни товари. Тъй като България проявява засилен интерес към пазарите на тези три страни,  предлагаме групажен превоз, логистични и спедиторски услуги по следните редовни групажни линии: 

• България – Испания – България

• България – Португалия – България

• България – Холандия – България

Поради наличието на изградена солидна транспортна мрежа в тези европейски страни, осъществяваме превоз на групажни товари в кратки срокове, на конкурентни цени и до повече точки. 

Групажни товари - това е консолидиране на малки пратки, които започват от 5 килограма и могат да достигнат до 20 тона в един общ товар. По този начин сумата, която ще спестите от пътни разходи е значителна, в сравнение с тази, която би трябвало да заплатите, ако искате да бъде извършен самостоятелен или извънреден превоз. Ето защо, групажните товари са доста предпочитан метод за осъществяване на международен транспорт на товари и стоки. 

Какво включва услугата Групажен транспорт:

- превоз на групажни пратки по определени групажни линии

- съхранение и складиране

- товаро- разтоварителна дейност

- обезопасяване и внимателно подреждане на поверените пратки

- мониторинг, GPS, пълна осведоменост

- осъществяване на постоянен контрол и връзка с клиента

- изцяло поемаме изготвянето на всички необходими документи за международен транспорт

- съдействие при издаването на митнически документи 

- модерно оборудвани, изправни превозни средства, отговарящи на всички европейски изисквания за качество

- наличие на необходимите сертификати и лицензи за съответната транспортна дейност

- екип от професионалисти 

- бързина, сигурност и ефективни резултати

Групажен превоз на всякакви товари 

„ИА ТРАНС“ ЕООД разполага със собствен автопарк, с достатъчен брой превозни средства за осъществяване на висококачествен и навременен транспорт до различни точки от Европа и на различни специфични товари, за да бъдат удовлетворени всички нужди и желания на нашите клиенти. Автомобилите, с които разполагаме, ни позволяват да извършваме следните услуги: 

- превоз на групажни товари във всякакви размери

- превоз на групажни товари под температурен режим – от +25 С˚ до -25 С

- превоз на определена група опасни (клас ADR) товари

- превоз на извънгабаритни товари

- превоз на личен багаж 

Застраховка на товарите 

Безопасността преди всичко – държим на изрядността  и отличното качество. Ето защо, превоза на всички групажни товари е съпътстван с ЧМР застраховка. Също така сме наясно с рисковете, които могат да застрашат успеха на бизнеса Ви. Поради тази причина,  предлагаме пълно и частично карго застраховане на всички товари.

Групажна линия до Португалия

„ИА ТРАНС“ ЕООД се стреми да усъвършенства услугите си и да предлага на своите клиенти нови дестинации и нови възможности за транспорт. За тази цел, усърдно работим върху разрастването на изградените транспортни мрежи, по които реализираме превоз на групажни товари и стоки. На този етап, по релация: България – Португалия – България сме успели да създадем стабилни партньорства с португалски фирми от сферата на транспорта и спедицията, което ни позволяа да извършваме транспорт до: Мадейра, Порто, Лисабон Коимбра, Алмада, Сетубал. Групажните линии до Португалия обикновено тръгват във вторник или среда и най-късно в петък или събота са достигнали крайната точка. 

Информация 

За повече информация, относно предлаганите услуги, линиите и точките до които реализираме групажен транспорт, се свържете с нас на посочените за връзка с нас контакти. Ще Ви предложим ефективни решения и изгодни възможности за транспорт, за да сме полезни на Вас и бизнесът Ви. Разчитайте на нас, когато имате нужда от доверен партньор. Ние ще ви дадем правилната посока , можете да се Свържете с нас!