„ИА ТРАНС“ ЕООД e доставчик на богат асортимент транспортни услуги, свързани с превоз на групажни и комплектни товари  до различни локации в България и Европейския Съюз. 

Всички видове международен транспорт

„ИА ТРАНС“ ЕООД реализира: 

• сухопътен/автомобилен

• морски

• въздушен 

международен превоз до различни точки от Европа

Международен превоз на всякакви товари

- международен групажен превоз

- международен превоз на цели (комплектни) товари 

- международен превоз на стоки под температурен режим международен превоз на определен вид опасни (ADR) товари

- международен превоз на извънгабаритни товари

- международен превоз на личен багаж от врата до врата 

- международни куриерски услуги,  можете да се Свържете с нас!

 

Отлични транспортни връзки в Европа

„ИА ТРАНС“ ЕООД осъществява отлична транспортна връзка, със страните, с които България извършва най- голям стокообмен и поддържа стабилно партньорство: 

 

• Испания   • Холандия   • Гърция   • Австрия   • Ирландия     •Белгия

• Турция     • Германия   • Англия   • Италия     • Португалия  • Румъния

Международен транспорт - регулярни групажни линии:

„ИА ТРАНС“ ЕООД организира редовен международен превоз на товари по три основни групажни линии:

• България – Испания – България

• България – Португалия – България

• България – Холандия – България

Безупречно обслужване:

- богат избор от превозни средства за превоз на всякакъв вид специализирани товари

- Надеждни GPS системи за осъществяване на мониторинг и контрол

- Максимална защита - различни видове карго застраховки 

- ЧМР застраховки и всички необходими документи за международен превоз, сертификати и лицензи 

- изготвяне на митнически документи 

- бързина и качество

- опитни водачи

- складиране и видеонаблюдение на пратките

- палетизиране и фолиране

- товаро-разтоварителни дейности

- партньорство с водещи европейски фирми от сферата на транспорта и спедицията. 

Международни превози – релация: България – Холандия

Превозите по релация България- Холандия- България се извършват ежеседмично, като транспортът на групажни товари до страната на лалетата  относително отнема 2 дни в едната и 2 дни в другата посока. В зависимост от много фактори (метеорологични условия, преминаване на граници, пътни условия и други) времето за транспорт може да се намали или удължи, но не с голяма разлика. Линията България- Холандия е сред най- търсените, ето защо имаме добре организирана транспортна мрежа до и в Холандия, което дава безброй възможности на нашите клиенти за реализиране на международен превоз до Холандия.

Пълна информация

Относно предлаганите услуги за международен превоз до Холандия и други европейски страни, свържете се с нас на посочените контакти. Ще получите професионален съвет и отговор на всички въпроси. „ИА ТРАНС“ ЕООД е лоялен партньор, който добросъвестно ще изпълни поетите ангажименти, като Ви предложи оптимална бързина, изгодни оферти и коректно отношение. Ние ще ви дадем правилната посока , можете да се Свържете с нас!